In concert on July 05: Sopot @ Opera Lesna

*** Fans: Tweet about the concert you attended, submit your concert review via the Post a Comment form below. If you want to submit press reviews, a scan of  your ticket, photos, videos… please send me an email at chapmanist@yahoo.com ***

Listen to Hound Dog
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=Ipphc1ip3tI&autoplay]

PRESS PREVIEW

Ameryka?ska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów wyst?pi w Operze Le?nej w ramach europejskiej trasy koncertowej, promuj?cej materia? z ostatniej p?yty „Our Bright Future”. Tracy Chapman – podsumowuj?c 20 lat mijaj?ce od jej debiutu – próbuje opisa? wp?yw, jaki muzyka wywiera na jej ?ycie. Utwory na „Our Bright Future” s? zakorzenione w tera?niejszo?ci, odnosz? si? do aktualnych politycznych i spo?ecznych konfliktów na ?wiecie oraz emocji prze?ywanych w prywatnym ?yciu.
W Polsce jej twórczo?? znana jest przede wszystkim z dwóch albumów, które osi?gn??y równie? sukces ?wiatowy, znakomicie ocenione przez s?uchaczy i krytyk?: debiutu „Tracy Chapman” oraz „New Beginning” z 1995 roku.
Momentem prze?omowym w karierze artystki by? udzia? w koncercie z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli na Stadionie Wembley w Londynie. To wtedy ma?o znana dziewczyna z gitar? ol?ni?a s?uchaczy z ca?ego ?wiata, ogl?daj?cych transmisj? tego wydarzenia. Jej pierwsza p?yta sprzeda?a si? w ilo?ci 10 milionów egzemplarzy i zdoby?a 3 nagrody Grammy. Piosenki z tego albumu – „Fast Car” i „Talkin’ Bout A Revolution” sta?y si? ?wiatowymi hitami.
Charakterystyczny, niski g?os, spo?ecznie zaanga?owane poetyckie teksty, prostota i emocjonalno?? muzyki, w której najwa?niejsz? rol? gra gitara akustyczna, to g?ówne cechy jej stylu. Jest wokalistk?, która wyró?nia si? oryginalno?ci? i konsekwencj? swoich wyborów artystycznych. Od czasu debiutu w 1988 roku Chapman stworzy?a 8 albumów, na których porusza takie tematy, jak rasizm, przemoc wobec kobiet, nierówno?? spo?eczna i ekologia. W 1989 roku bra?a udzia? wraz z Bruce’em Springsteenem, Peterem Gabrielem i Stingiem w trasie Human Rights Now Amnesty International. Pó?niej wielokrotnie ?piewa?a podczas innych wydarze? tego typu. Jest zdania, ?e artysta powinien wykorzystywa? swoj? sztuk?, by broni? idei, w które wierzy. – Bart

Venue : Opera Lesna, 81-829 Sopot, Moniuszki 12
Tickets: TicketOnline.pl 80-160 PLN
Promoter:
The Baltic Artistic Agency BART

Share this article
Shareable URL
Prev Post

In concert on July 03: Odense @ Den Fynske Landsby

Next Post

Video Archive: Tracy Chapman @ Rosie O’Donnell show in 1996

Read next